Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την ανάλυση της επισκεψιμότητας των χρηστών, την παροχή λειτουργιών εφαρμογών κοινωνικού δικτύου, αλλά και για να σας εξασφαλίσουμε μία απροβλημάτιστη εμπειρία περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να δείτε εδώ.

Επιλέγοντας "Αποδοχή" αποδέχεστε την τοποθέτησή τους και συμφωνείτε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στο ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chrysanthio.gr.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φορέας: «ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια Ίδρυσης: 446/2019/21-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΤΝ7ΛΒ-0Ν4)
Άδεια Λειτουργίας: 300918/3480/14.10.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5397)

Προοίμιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο ««EAGLE S.A.», με ΑΦΜ 800395204 - Δ.Ο.Υ Δράμας και με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας Δήμου Δράμας ΠΕ Δράμας (εφεξής «ο φορέας»), ίδρυσε και θα λειτουργήσει μία πρότυπη και σύγχρονη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ), με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων», για την στέγαση της οποίας ανήγειρε ένα υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας 7.467,88 τ.μ., σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού εμβαδού 68.100 τ.μ., κείμενο στο αγρόκτημα Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης ΠΕ Δράμας Περιφέρειας ΑΜΘ, στους πρόποδες του Όρους Φαλακρού. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της ΜΦΗ περιλαμβάνουν: α) κεντρικό κτήριο (Κτήριο Κ - Μονάδες Διαβίωσης Α΄ και Β΄), β) κτήριο κοινόχρηστων λειτουργιών (Κτήριο Κ1), γ) συγκρότημα δέκα (10) αυτοτελών κατοικιών και ενός (1) κτίσματος κοινόχρηστων λειτουργιών (Κτίριο Κ2 - Μονάδα Διαβίωσης Γ΄) και δ) συγκρότημα πέντε (5) αυτοτελών κατοικιών και ενός (1) κτίσματος κοινόχρηστων λειτουργιών (Κτίριο Κ3 – Μονάδα Διαβίωσης Δ΄).
Ο παρόν Κανονισμός θέτει κανόνες για την σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της ΜΦΗ, με στόχο την διασφάλιση στους ενοίκους της ποιοτικής, αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης, που δικαιούνται.

Ά ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός - Στόχοι

1. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, «Χρυσάνθειο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων», έχει ως σκοπό τη στέγαση, την ποιοτική διαβίωση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εν γένει τη φροντίδα των ενοίκων της ηλικιωμένων. Ειδικότερα η Μ.Φ.Η. εξασφαλίζει στους ενοίκους της:
α) Την υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας.
β) Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του καθενός, με τα σωστά και ποιοτικά υλικά και τις οδηγίες, κατά περίπτωση, του Παθολόγου Ιατρού ή Γενικού Ιατρού ή Διατροφολόγου της Μ.Φ.Η..
γ) Την ατομική φροντίδα και καθαριότητα τους, κατά περίπτωση, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
δ) Την ιατρική παρακολούθηση, τη νοσηλευτική φροντίδα και πρόσκαιρη νοσηλεία και την φαρμακευτική αγωγή. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στα απλά περιστατικά, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζονται στη Μ.Φ.Η. Για κάθε άλλη περίπτωση, η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
ε) Την φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων.
στ) Τη δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών και πνευματικών αναγκών τους, εφόσον το επιθυμούν και το επιτρέπει η φυσική κατάσταση τους, καθώς και την συμμετοχή τους σε λοιπές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
ζ) Τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με την λήψη κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, αναπηρικά αμαξίδια, περιπατητήρες κ.λπ.).
η) Την οφειλόμενη στο ανθρώπινο πρόσωπο αξία, σεβασμό και ενδιαφέρον.
3
θ) Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, με ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη, μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ. ανάλογα με την περίπτωση, την ηλικία και κατάσταση του ενοίκου.
2. Στόχοι του φορέα είναι η βέλτιστη δυνατή υποστήριξη των ηλικιωμένων και η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς, ασφαλούς και υγιεινής διαβίωσης αυτών.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι ένταξης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στη ΜΦΗ έχουν άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω (ήτοι ≥ 67 ετών), ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων. Εξαιρούνται όσοι πάσχουν από μολυσματικού τύπου ή μεταδοτικού τύπου νοσήματα ή ψυχικά νοσήματα (και ελαφριάς μορφής) ή νοητική υστέρηση ή από ανίατες ασθένειες (π.χ. άνοια κάθε μορφής) ή δεν μπορούν (κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης) να αυτοεξυπηρετηθούν.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις και διαδικασίας ένταξης στη ΜΦΗ

1. Ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στην ΜΦΗ υποβάλλει στον φορέα αίτηση ένταξης, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) αντίγραφο της ταυτότητας του ή διαβατήριο σε ισχύ (ή άλλο ισότιμο έγγραφο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) ιατρική γνωμάτευση, που πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του περιθαλπόμενου κατά την εισαγωγή του στη μονάδα, δ) αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, δ) ψυχιατρική εκτίμηση και γνωμάτευση ότι δεν πάσχει από ψυχιατρικό νόσημα και είναι ψυχικά και διανοητικά υγιής, καθώς και γνωμάτευση ειδικού δερματολόγου ιατρού ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενο νόσημα και ε) δήλωση γνώσης και αποδοχής των όρων λειτουργίας της ΜΦΗ.
2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται από τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο εκάστοτε Διευθυντής της Μονάδας, ενώ τα λοιπά δύο (2) μέλη της ορίζονται από το ΔΣ στην αρχή εκάστου έτους. Η Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου γνωμοδοτεί στο ΔΣ του φορέα επί της αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, η έκφραση δε γνώμης της επιτροπής δεν είναι δεσμευτική για το ΔΣ, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αποφαίνεται κατ΄ ελεύθερη κρίση σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως εντός ευλόγου χρόνου. Της απόφασης του ΔΣ προηγείται: α) η εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και β) προσωπική συνέντευξη του αιτούντα – ενδιαφερομένου στο ΔΣ, ο οποίος προς τούτο καλείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφωνικώς κλπ) προ δύο (2) τουλάχιστον ημερών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση μη προσκόμισης, χωρίς λόγο, κάποιου εκ των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 ή μη συμφωνίας προς τον παρόντα Κανονισμό ή αδικαιολόγητης άρνησης του ενδιαφερομένου να προσέλθει στην συνέντευξη.
4. Η ένταξη στη ΜΦΗ επέρχεται με την υπογραφή της οικείας σύμβασης, στην οποία ορίζεται η οφειλόμενη κατά περίπτωση αντιπαροχή και περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων και κανόνων λειτουργίας της Μ.Φ.Η.

Άρθρο 4

Εγκαταστάσεις

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων περιλαμβάνουν:
Α) Κεντρικό κτήριο επιφανείας 5.702,70 τ.μ. (Κτήριο Κ, Μονάδες Διαβίωσης Α΄ και Β΄), αποτελούμενο : i) από ισόγειο επιφανείας 2.344,78 τ.μ. (Μονάδα Διαβίωσης Α΄), το οποίο περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) διαμερίσματα διαμονής ηλικιωμένων, επιφανείας περίπου 35 τ.μ. το καθένα, μοιρασμένα σε δυο συνευθειακές πτέρυγες ανατολικά και δυτικά του κεντρικού πυρήνα του κτηρίου, ο οποίος διαθέτει έναν ευρύχωρο χώρο υποδοχής, χώρο διημέρευσης για όλους τους ενοίκους του κτηρίου, εστιατόριο με χώρο κουζίνας (παρασκευαστήριο) και αποθήκευσης αγαθών, χώρο εκδηλώσεων – κινηματογράφο και δύο χώρους για θρησκευτικές λειτουργίες, ii) Α΄ όροφο επιφανείας 2.063,98 τ.μ. (Μονάδα Διαβίωσης Β΄), ο οποίος περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) διαμερίσματα διαμονής ηλικιωμένων, επιφανείας 35 τ.μ. το κάθε ένα, ενώ στον κεντρικό πυρήνα του ορόφου υπάρχουν μια ανοιχτή βιβλιοθήκη, το γραφείο της προϊσταμένης, γραφείο διοίκησης, γραφείο κοινωνικής λειτουργού, φαρμακείο, χώρος φυσιοθεραπείας, θάλαμος νοσηλείας, ιατρείο, κοιτώνες και αποδυτήρια προσωπικού, λινοθήκη και χώρος αποθήκευσης αμαξιδίων και iii) υπόγειο επιφανείας 1.293,93 τ.μ. , το οποίο περιλαμβάνει το μηχανοστάσιο και όλους τους βοηθητικούς χώρους προς εξυπηρέτηση της μονάδας.
Β) Κτήριο κοινόχρηστων λειτουργιών (κτήριο Κ1), το οποίο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, σε ισόγειο επιφανείας 919,89τ.μ., προορισμένο για κύριες χρήσεις και υπόγειο επιφανείας 896,50τ.μ., στο οποίο τοποθετούνται οι βοηθητικές χρήσεις. Στον ισόγειο όροφο βρίσκονται ο χώρος του εστιατορίου - cafe, που θα εξυπηρετεί τόσο τους ενοίκους της ΜΦΗ όσο και τους επισκέπτες, η υποδοχή για τους χώρους άθλησης και περιποίησης (χώρος κομμωτηρίου, μασάζ, σάουνας, τζακούζι και γυμναστηρίου), ενώ γειτονικά του χώρου αυτού βρίσκεται η
κοινόχρηστη πισίνα, η οποία έχει άμεση εκτόνωση στον περιβάλλοντα χώρο και άμεση σύνδεση μέσω αυτού με το εστιατόριο.
Γ) Συγκρότημα τεσσάρων (4) αυτοτελών κατοικιών και ενός (1) κτίσματος κοινόχρηστων λειτουργιών, συνολικής επιφάνειας 371,58 τ.μ. (Κτήριο Κ2Α, Μονάδα Διαβίωσης Γ΄). Κάθε κατοικία έχει καθαρή επιφάνεια περίπου 70 τ.μ. και περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, ένα χώρο καθιστικού, κουζίνας και τραπεζαρίας και ένα WC, ειδικά διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Το κτίσμα κοινόχρηστων λειτουργιών, προοριζόμενο για τους χρήστες του εν λόγω συγκροτήματος, αποτελείται από ισόγειο με τους απαραίτητους χώρους που προβλέπονται για μια μονάδα διαβίωσης και υπόγειο, εμβαδού 54,23τ.μ. με βοηθητικούς χώρους.
Δ) Συγκρότημα έξι (6) αυτοτελών κατοικιών και ενός (1) κτίσματος κοινόχρηστων λειτουργιών, συνολικής επιφάνειας 533,84 τ.μ. (Κτήριο Κ2Β, Μονάδα Διαβίωσης Γ΄). Κάθε κατοικία έχει καθαρή επιφάνεια περίπου 70 τ.μ. και περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, ένα χώρο καθιστικού, κουζίνας και τραπεζαρίας και ένα WC, ειδικά διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Το κτίσμα κοινόχρηστων λειτουργιών, προοριζόμενο για τους χρήστες του εν λόγω συγκροτήματος, αποτελείται από ισόγειο με τους απαραίτητους χώρους που προβλέπονται για μια μονάδα διαβίωσης και υπόγειο, εμβαδού 57,88τ.μ. με βοηθητικούς χώρους.
Ε) Συγκρότημα πέντε (5) αυτοτελών κατοικιών και ενός (1) κτίσματος κοινόχρηστων λειτουργιών, συνολικής επιφάνειας 611,11τ.μ. (Κτήριο Κ3 – Μονάδα Διαβίωσης Δ΄). Κάθε κατοικία έχει καθαρή επιφάνεια 100 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, ένα χώρο καθιστικού, κουζίνας και τραπεζαρίας και δύο WC, εκ των οποίων το ένα είναι ειδικά διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Το κτίσμα κοινόχρηστων λειτουργιών, προοριζόμενο για τους χρήστες του εν λόγω συγκροτήματος, αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο, εμβαδού 57,88τ.μ..
ΣΤ) Κτίρια Κ4 και Κ5, επιφανείας 109,39τ.μ. και 256,80τ.μ. αντιστοίχως, έκαστο των οποίων αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα διαβίωσης.

Άρθρο 5

Παροχές ΜΦΗ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στη Μ.Φ.Η. αφορούν:
α) στέγαση στον συμφωνημένο χώρο της Μονάδας (ήτοι διαμέρισμα του κεντρικού κτηρίου ή αυτόνομη κατοικία εμβαδού 70 τ.μ. κτηρίου Κ2 ή αυτόνομη κατοικία εμβαδού 100 τ.μ. κτηρίου Κ3),
6
β) σίτιση περιθαλπόμενου (επαρκής και υγιεινή διατροφή, ανάλογη με την ανάγκες εκάστου, όπως προσδιορίζονται από τους ειδικούς, Ιατρό ή διατροφολόγο),
γ) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλευτική φροντίδα, εφόσον απαιτείται. Η Μ.Φ.Η. προσφέρει νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα μόνο απλών περιπτώσεων ασθενείας των περιθαλπόμενων. Σε κάθε άλλο έκτακτο περιστατικό ή σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του ενοίκου, αυτός εισάγεται στο νοσοκομείο, ενημερώνονται δε σχετικά οι οικείοι του ή/και το πρόσωπο το οποίο όρισε ο ίδιος ο περιθαλπόμενος με έγγραφη δήλωση του στην ΜΦΗ. Στην περίπτωση διακομιδής σε νοσηλευτικό ίδρυμα, οι συγγενείς - οικείοι υποχρεούνται ν' αναλάβουν εξ ολοκλήρου την εξυπηρέτηση και φροντίδα του, καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα του (έξοδα χειρουργείου, αποκλειστικές νοσοκόμες, ιατρικό υλικό κ.λπ.), καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στο νοσηλευτικό ίδρυμα (νοσοκομείο, κλινική κλπ).
δ) ψυχολογική υποστήριξη των περιθαλπόμενων, κατά περίπτωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
ε) ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
στ) εργοθεραπεία - δημιουργική απασχόληση, τόσο εντός όσο και εκτός της Μ.Φ.Η., με διάφορες δραστηριότητες (όπως μαγειρική, κηπουρική, μουσική κλπ), με στόχο την τόνωση της αυτοεκτίμησης των περιθαλπόμενων,
ζ) μουσικοθεραπεία,
η) φυσικοθεραπεία για την διατήρηση ή/και την βελτίωση της κινητικότητας τους και της εν γένει φυσικής κατάστασης των περιθαλπόμενων, με στόχο την προώθηση της αυτονομίας.
θ) ήπια γυμναστική, είτε στο χώρο του γυμναστηρίου είτε στην πισίνα της ΜΦΗ, ιδιαίτερα μέσω ομαδικών προγραμμάτων, με στόχο την σωματική και πνευματική ευεξία των περιθαλπόμενων,
ι) διοργάνωση ποικίλων δράσεων (καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών κλπ) με συμμετοχή των περιθαλπόμενων, εφόσον ο καθένας τους το επιθυμεί, για την νοητική ενδυνάμωση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την αποφυγή της αποστασιοποίησης - περιθωριοποίησης και του ιδρυματισμού των περιθαλπόμενων και την ενίσχυση του αυτοσεβασμού τους, ώστε να ικανοποιείται το δικαίωμα εκάστου η περιθαλπόμενου στην ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση του, που αποτελεί τον κύριο στόχο και μέλημα του φορέα της ΜΦΗ,
ια) μέριμνα για την πνευματική ζωή των περιθαλπόμενων. Η ΜΦΗ διαθέτει αναγνωστήριο με βιβλιοθήκη ποιοτικών βιβλίων και με υπολογιστές (Η/Υ), παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στους ενοίκους της για διάβασμα, το οποίο, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, συμβάλλει στην μείωση του στρες στην Τρίτη Ηλικία, στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στην ενδυνάμωση της μνήμης, ιβ) καθαριότητα όλων των εγκαταστάσεων της Μ.Φ.Η. (ήτοι κοινοχρήστων χώρων, διαμερισμάτων, αυτοτελών κατοικιών).

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις ενοίκων – Περιορισμοί

Α. Έκαστος ένοικος υποχρεούται:
1. Να εκπληρώνει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του φορέα ήτοι: α) να καταβάλλει, εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε μήνα, την συμφωνημένη, κατά περίπτωση, μηνιαία αντιπαροχή για την στέγαση του και την παροχή σ΄ αυτόν από την ΜΦΗ των συμφωνημένων σταθερών παροχών (χρήση στέγης και παροχή υπηρεσιών), όπως προσδιορίζονται στην οικεία σύμβαση με τον φορέα και στον παρόντα Κανονισμό και β) να καταβάλλει το εκάστοτε προβλεπόμενο αντίτιμο για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις, έναντι της υπό στοιχείο α αντιπαροχής, πάγιες συμφωνημένες παροχές και υπηρεσίες.
2. Να σέβεται τους όρους και κανόνες που διέπουν την λειτουργία της ΜΦΗ και να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από την σύμβαση του με τον φορέα, από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μ.Φ.Η. (όπως κάθε φορά ισχύει) και από την κείμενη νομοθεσία.
3. Να σέβεται τις αρχές διαβίωσης της ΜΦΗ, ώστε να επιτυγχάνεται η ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη των ενοίκων, η οποία συνιστά προϋπόθεση ήρεμης διαβίωσης.
4. Να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και ευγένεια στους λοιπούς ενοίκους - περιθαλπόμενους και στο εν γένει προσωπικό της ΜΦΗ.
5. Να μεριμνά για την καθαριότητα και ευταξία του ατομικού χώρου διαμονής, αλλά και των κοινοχρήστων. Η παρούσα υποχρέωση δεν αναιρεί την υποχρέωση της Μ.Φ.Η. για την παροχή του άρθρου 5 περ. ιβ).
6. Να συνεργάζεται με τους Ιατρούς της ΜΦΗ, να υποβάλλεται σε όσες παρακλινικές εξετάσεις θεωρούνται αναγκαίες από τον (τους) Ιατρό (Ιατρούς) της ΜΦΗ για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του και να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις τους σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του ατομικού θεραπευτικού προγράμματος.
7. Να ενημερώνει εγκαίρως και αρμοδίως για την έξοδο του από την Μονάδα, την τυχόν διανυκτέρευση εκτός αυτής, καθώς και για την επιστροφή του, να υπογράφει δε κάθε προβλεπόμενο ανά περίπτωση έντυπο.
8. Να ενημερώσει για την οριστική αποχώρηση του από τη ΜΦΗ, τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) ημέρες.
9. Να φροντίζει το κατοικίδιο του (καθαριότητα, τροφή κλπ) και να μεριμνά ώστε το κατοικίδιο του να μην ενοχλεί ή δημιουργεί προβλήματα στους λοιπούς ενοίκους ή στο προσωπικό ή σε τρίτους που επισκέπτονται την ΜΦΗ, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να διατηρεί κατοικίδιο στο χώρο διαμονής του (βλ. όρο 6.β. περ. 7).
Β. Δεν επιτρέπεται στον περιθαλπόμενο:
1.α. Να δέχεται επισκέπτες σε ώρες κοινής ησυχίας ή εκτός του προβλεπόμενου από την ΜΦΗ χρόνου, όπως καθορίζεται από την Διεύθυνση.
β. Να φιλοξενεί με διανυκτέρευση άλλο πρόσωπο (συγγενή, φίλο, κλπ) στον χώρο διαμονής του, εκτός αν χορηγηθεί προς τούτο ειδική έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση της ΜΦΗ.
2. Να προβαίνει σε πράξεις παρενόχλησης, οποιασδήποτε μορφής (σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής) ή κακοποίησης μελών του προσωπικού ή άλλων περιθαλπόμενων, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίαιης συμπεριφοράς.
3. Η άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων του να θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή τη ζωή, την σωματική ακεραιότητα ή/και την ψυχολογική κατάσταση των λοιπών ενοίκων της ΜΦΗ ή των μελών του προσωπικού της ΜΦΗ.
4. Η παροχή κάθε είδους φιλοδωρήματος προς τους εργαζομένους και εν γένει συνεργάτες (με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όπως σύμβαση έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ) της ΜΦΗ.
5. Να καπνίζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο της ΜΦΗ, είτε ατομικό είτε κοινόχρηστο. Η ίδια υποχρέωση, χωρίς διάκριση, βαρύνει και τους επισκέπτες του περιθαπλόμενου (συγγενείς, φίλους κλπ).
6. Να κάνει κατάχρηση οινοπνευματωδών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.
7. Να φέρει κατοικίδιο στον ατομικό χώρο διαμονής. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά τους ενοίκους στις Μονάδες Διαβίωσης Α΄ και Β΄ και δεν καταλαμβάνει τους ενοίκους των λοιπών μονάδων διαβίωσης (Γ΄και Δ΄), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι λαμβάνουν προηγούμενα έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση της ΜΦΗ. Σε κάθε περίπτωση και χωρίς εξαίρεση, δεν επιτρέπονται κατοικίδια στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους της ΜΦΗ.
Γ. 1. Κατά την εισαγωγή του ενδιαφερομένου στη Μ.Φ.Η., θα υπάρχει δοκιμαστικό διάστημα παραμονής ενός (1) μηνός. Εάν δεν μπορέσει να προσαρμοστεί στον χώρο και στο πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της Μ.Φ.Η., τότε απομακρύνεται απ' αυτή.
2. Η Διεύθυνση της Μ.Φ.Η. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (σχετιζόμενος με την ασφάλεια ή τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή τρίτου), να διερευνά τα προσωπικά είδη του περιθαλπόμενου κατά την εισαγωγή του και κατά διαστήματα για τυχόν αιχμηρά αντικείμενα ή επικίνδυνα υλικά, τα οποία δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη ζωή ή την σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή των λοιπών περιθαλπόμενων ή του προσωπικού της Μ.Φ.Η. ή οποιουδήποτε τρίτου.
3. Ο φορέας έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης και απομάκρυνσης του περιθαλπόμενου, σε κάθε περίπτωση σπουδαίου λόγου (π.χ, λόγω παράβασης των όρων και κανόνων λειτουργίας της Μονάδας, των αρχών διαβίωσης, όπως απρεπούς συμπεριφοράς προς άλλο περιθαλπόμενο ή προς το προσωπικό κλπ).

Άρθρο 7

Στελέχωση Μονάδος

1. Η Μ.Φ.Η. θα στελεχωθεί με το προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία προσωπικό, πλέον δε αυτού, θα διαθέτει προσωπικό (εργαζομένους με σύμβαση εργασίας ή/και εξωτερικούς συνεργάτες), που κατά την κρίση της Διοίκησης του φορέα είναι αναγκαίο για την υψηλή παροχή υπηρεσιών στους περιθαλπόμενους.
2. Το προσωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε: α) επιστημονικό, β) νοσηλευτικό, γ) διοικητικό και δ) βοηθητικό (π.χ. καθαριότητας).
3. Η φύλαξη όλων των εγκαταστάσεων της Μ.Φ.Η. (ήτοι μονάδων διαβίωσης, κοινόχρηστων χώρων κλπ), καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, δυνάμει σχετικής σύμβασης.
4. Το Προσωπικό και τις εργασίες της Μ.Φ.Η. διευθύνει ο Διευθυντής της ΜΦΗ, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του φορέα.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις προσωπικού - Περιορισμοί

Α. Κάθε εργαζόμενος οφείλει:
1. Να τηρεί πιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μ.Φ.Η. και να συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Διοίκησης του φορέα.
2. Να συμμορφώνεται στις εντολές, πολιτικές, οδηγίες (γενικές και ειδικές) και υποδείξεις του Διευθυντή και του Επιστημονικά Υπεύθυνου (σε θέματα αρμοδιότητας του).
3. Να τηρεί το ωράριο εργασίας του, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Μ.Φ.Η. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ώρα προσέλευσης του προσωπικού και η αποχώρηση του βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Διεύθυνσης. Αποχώρηση ενός εργαζομένου από την εργασία του, πριν τη λήξη του ωραρίου του, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης, η οποία αναγράφεται στο ημερολόγιο (παρουσιολόγιο) του προσωπικού.
4. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ανυπέρβλητου κωλύματος (ασθένεια, κ.λπ.) εξ αιτίας του οποίου αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του ο εργαζόμενος, υποχρεούται να ειδοποιήσει έγκαιρα τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερο του (Προϊστάμενο κλπ). Υποχρεούται, επίσης, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5. Να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Να σέβεται την προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και, κατά περίπτωση, τις επιθυμίες των περιθαλπόμενων. Να μην κάνει διάκριση των περιθαλπόμενων, αλλά να παρέχει σε όλους κάθε δυνατή φροντίδα. Να επιδεικνύει προθυμία, ευγένεια, υπομονή, ανοχή και καλοσύνη, προς τους περιθαλπόμενους και τους επισκέπτες τους και να τους συμπεριφέρεται με κατανόηση, στοργή και προσήνεια.
7. Να έχει ευπρεπή εμφάνιση (ένδυση εργασίας), όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διοίκηση του φορέα .
8. Να αποφεύγει τη φθορά των εγκαταστάσεων και των υλικών, καθώς και να προφυλάσσει και να διατηρεί σε καθαρή και καλή κατάσταση τους χώρους της Μ.Φ.Η..
9. Να παρέχει αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας στους περιθαλπόμενους και να μεριμνά για την ύπαρξη ευχάριστου κλίματος στην καθημερινή ζωή τους.
10. Να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις επιστημονικές και οικονομικές αποφάσεις που αφορούν στη Μ.Φ.Η. και γενικότερα στον φορέα.
11. Να σέβεται τους συνεργάτες του, την ιεραρχία στη Μ.Φ.Η. και να τηρεί όλους τους όρους και τους κανόνες που απορρέουν όχι μόνο από την σύμβαση του με τον φορέα και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, αλλά και από τη φιλοσοφία και τις αρχές του φορέα.
12. Να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που του ορίζονται.
13. Να ενημερώνει γραπτώς την Διεύθυνση για την πρόθεση του να διακόψει τη συνεργασία με τη Μ.Φ.Η., τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποχώρησή του, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα.
14. Να τηρεί το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.
15. Να απέχει από κάθε πράξη ανταγωνιστική.
Β. Περιορισμοί - Απαγορεύσεις
Ο εργαζόμενος στη ΜΦΗ δεν επιτρέπεται:

 1. Να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.
 2. Να καπνίζει στους εσωτερικούς χώρους της Μ.Φ.Η.
  3.Να λαμβάνει φιλοδώρημα ή δώρο, από τους ενοίκους ή συγγενείς αυτών ή επισκέπτες.
 3. Να επιδιώκει με οποιονδήποτε άλλο συγκεκαλυμμένο τρόπο αμοιβή σε χρήμα ή άλλα είδη ως αντάλλαγμα για δήθεν υπηρεσίες που προσέφερε.
 4. Να επικρίνει ή σχολιάζει τους ένοικους ή τους συναδέλφους του ή τρίτους, καθώς και τις εντολές της Διοίκησης, της Διευθύνσεως και των Προϊσταμένων του.
 5. Να δέχεται προς φύλαξη είδη ή χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα των ενοίκων.

Άρθρο 9

Ωράριο

Η απασχόληση των εργαζομένων, που συνδέονται με τον φορέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δύναται κατά περίπτωση (ήτοι ανάλογα με το αντικείμενο της παρεχόμενης εργασίας) να είναι σε κυλιόμενο ωράριο σε 24ώρη βάση και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει. Η σχέση του φορέα με κάθε πάροχο ανεξάρτητων υπηρεσιών, διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα μεταξύ τους σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10

Καθήκοντα προσωπικού ανά ειδικότητα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Η.

1. Ο Διευθυντής της Μ.Φ.Η., ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Φορέα και εξουσιοδοτείται να διευθύνει τις υπηρεσίες της ΜΦΗ και να επιμελείται της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της, εντός των ορίων που προβλέπει η σχετική απόφαση του ΔΣ. Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση των υποθέσεων της Μ.Φ.Η., ενημερώνοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων αυτών, γραπτά και προφορικά και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεών του.
2. Προΐσταται και έχει την ανώτερη εποπτεία και την διεύθυνση όλων των υπηρεσιών της ΜΦΗ και κάθε εργαζομένου που ανήκει σε αυτή. Ελέγχει και κατευθύνει όλο το προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Λαμβάνει αποφάσεις κατά την κρίση του (δίκαιη κρίση), καθώς και ενδεικνυόμενα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της Μ.Φ.Η.
3. Οφείλει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους Νόμους, και να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. του φορέα.
4. Εισηγείται στο Δ.Σ. του φορέα την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος των υπαλλήλων της ΜΦΗ για παραπτώματα τους και εφ' όσον έχουν γίνει προηγουμένως, δύο φορές, προσπάθειες συνετίσεως των σχετικών υπαλλήλων.
5. Αναλαμβάνει τη διαχείριση καθημερινών θεμάτων του προσωπικού και την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της Μ.Φ.Η. (τήρηση ωραρίου εργασίας, άδειες, αιτήματα αλλαγής βαρδιών, επίβλεψη για την εφαρμογή των καθηκόντων και εργασιών, όλων των τμημάτων κ.λπ.).
6. Τηρεί Ατομικούς Φακέλους Προσωπικού. Συνεργάζεται με τον/τους Επιστημονικά Υπεύθυνο/νους, τους Ιατρούς και τους Προϊσταμένους της ΜΦΗ, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της ΜΦΗ.
7. Καταρτίζει μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του συνόλου του προσωπικού, το πρόγραμμα δε του επιστημονικού προσωπικού το υποβάλλει προς έγκριση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
8. Αναλαμβάνει τις προμήθειες της Μ.Φ.Η., με μηνιαίο κατά βάση προγραμματισμό, προς κάλυψη αναγκών όλων των τομέων. Ελέγχει σε εβδομαδιαία βάση την αποθήκη τροφίμων, καθαριστικών, φαρμακευτικού και λοιπών υλικών.
9. Αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της Μ.Φ.Η. με την τήρηση και διαχείριση μηνιαίου ταμείου και συνεργάζεται για πάσης φύσεως οικονομικά θέματα με τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα και με το Δ.Σ. του Φορέα, στο οποίο και λογοδοτεί.
10. Παραλαμβάνει κάθε είδους αναλώσιμα, τρόφιμα, φαρμακευτικό, υγειονομικό υλικό κ.λπ.
11. Προγραμματίζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία της Μ.Φ.Η..
12. Αναλαμβάνει τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις – απόψεις του αρμόδιου κατά περίπτωση Προϊσταμένου, εισηγείται στην Διοίκηση του φορέα την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων για απόκτηση δεξιοτήτων του προσωπικού.
13. Είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
14. Εποπτεύει την τήρηση όλων των βιβλίων, εγγράφων κ.λπ., που θα πρέπει να έχει κατά το νόμο η Μ.Φ.Η.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μ.Φ.Η.

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την επιστημονική ευθύνη της Μ.Φ.Η. και ορίζεται πάντοτε Ιατρός ειδικός Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός ή Καρδιολόγος. Ο Φορέας δύναται να ορίζει περισσότερους από έναν επιστημονικούς υπεύθυνους.
2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συνεργάζεται με την Διεύθυνση της Μ.Φ.Η. σχετικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, την οργάνωση και αξιολόγηση θεμάτων (του τομέα ευθύνης του) που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό, τους περιθαλπόμενους, και τις
διαδικασίες λειτουργίας της ΜΦΗ , ώστε να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος φέρει την ευθύνη και εποπτεύει το επιστημονικό πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΦΗ, καθώς και τα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα των περιθαλπόμενων.
4. Εγκρίνει το διαιτολόγιο και το πρόγραμμα φαγητού των περιθαλπόμενων.
5. Φέρει την ευθύνη ως προς τήρηση κανόνων υγιεινής.
6. Συνεργάζεται με το επιστημονικό προσωπικό, με γνώμονα πάντα την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΦΗ. Ελέγχει το έργο της επιστημονικής ομάδας της Μ.Φ.Η. (Ιατρούς της Μονάδας κλπ, νοσηλευτές, κοινωνικός λειτουργός, φυσικοθεραπευτής κ.λπ.) και δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια.
7. Έχει την εποπτεία των επαγγελματιών υγείας που θα βρίσκονται στη Μ.Φ.Η. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση.

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ιατρού (Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού) περιλαμβάνονται:
1. Εξέταση, συνταγογράφηση και αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων των ηλικιωμένων της Μ.Φ.Η.
2. Ιατρική επίσκεψη στη Μ.Φ.Η.
3. Τηλεφωνική στήριξη με οδηγίες σε περίπτωση εκτάκτου παθολογικού προβλήματος περιθαλπόμενου ή/ και έκτακτη προσέλευση, εφόσον υπάρχει ανάγκη και έχει κληθεί προς αυτό.
4. Η συνεργασία και ταυτόχρονη ενημέρωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Διεύθυνσης για την πορεία της υγείας των περιθαλπόμενων, καθώς και για τον προγραμματισμό και την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων τους.
5. Η δημιουργία ιατρικού αρχείου των περιθαλπομένων.
6. Ο συντονισμός και έλεγχος του έργου της νοσηλευτικής ομάδας και παροχή οδηγιών της ειδικότητας του προς αυτούς.
7. Η παραπομπή περιθαλπόμενου για διακομιδή σε νοσοκομείο, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με την παροχή ανάλογου ιατρικού παραπεμπτικού, με την έγκριση του Επιστημονικού Υπεύθυνου. Επίσης, οφείλει να ενημερώνεται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την πορεία του νοσηλευομένου περιθαλπόμενου της μονάδας.
8. Η αναφορά στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στη Διεύθυνση της Μ.Φ.Η. για το έργο του.
9. Οι εισηγήσεις στον Επιστημονικό Υπεύθυνο για τυχόν παραπομπή του περιθαλπόμενου της Μ.Φ.Η. σε άλλη ειδικότητα ιατρού.
10. Η ευθύνη για τη φύλαξη και διαχείριση των αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ιατρικό απόρρητο.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ο ψυχολόγος, ο οποίος δύναται να είναι εξωτερικός συνεργάτης, αποτελεί μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της ΜΦΗ και έχει, κυρίως, τα κάτωθι καθήκοντα και υποχρεώσεις:
1. Χορηγεί ψυχολογικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση των νοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών των ενοίκων.
2. Σχεδιάζει εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα των ενοίκων.
3. Παρατηρεί και εκτιμά κλινικά τις συμπεριφορές των ενοίκων, ενώ αναλαμβάνει δράσεις και υποβάλλει προτάσεις για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
4. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ατομικών Προγραμμάτων των ηλικιωμένων.
5. Αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη των ηλικιωμένων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και τυχόν αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο.
6. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των ενοίκων ηλικιωμένων.
7. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα που άπτονται της τρίτης ηλικίας.
8. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.
9. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση και τον Επιστημονικό Διευθυντή.
10. Αναφέρεται για το έργο του στον Επιστημονικό Διευθυντή και την Διεύθυνση της Μ.Φ.Η..
11. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των σχετικών αρχείων σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ιατρικό απόρρητο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ο Κοινωνικός Λειτουργός αποτελεί σταθερό μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και έχει ιδίως τα κάτωθι καθήκοντα και υποχρεώσεις:
1. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη του κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού.
2. Εκτιμά τη βαρύτητα της περίπτωσης και ιεραρχεί τις ανάγκες του ηλικιωμένου σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες.
3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του θεραπευτικού πλάνου.
4. Παρέχει υποστηρικτική βοήθεια στο κρίσιμο στάδιο της προσαρμογής στην Μ.Φ.Η. και περαιτέρω συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στους ένοικους ηλικιωμένους.
5. Παρέχει βοήθεια σε κοινωνικοπρονοιακά ασφαλιστικά θέματα (π.χ. φροντίζει για την έκδοση ή επανέκδοση προσωπικών εγγράφων των ενοίκων, όποτε και εάν προκύψει ανάγκη).
6. Είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση της Μ.Φ.Η. με την Κοινότητα, με δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς. Για τη διασύνδεση της Μονάδος προηγείται η εφαρμογή της μεθόδου της κοινωνικής έρευνας.
7. Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, περιπάτους, εκδρομές, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.).
8. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.
9. Οργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και αναλαμβάνει την κοινωνικοποίηση των ενοίκων για την ενίσχυση των κοινωνικών επαφών και σχέσεων τους με την τοπική κοινωνία.
10. Συμμετέχει στην οργάνωση δικτύου εθελοντών όσο και υποστηρικτών του έργου της Μ.Φ.Η., σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Διευθυντή και την Διεύθυνση.
11. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και υποβάλλει σε μηνιαία βάση απολογισμό έργου σε αυτούς.
12. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των οικείων αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ιατρικό απόρρητο.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο Φυσικοθεραπευτής αποτελεί σταθερό μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και έχει κυρίως τα κάτωθι καθήκοντα και υποχρεώσεις:

 1. Διενεργεί εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του περιθαλπόμενου με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση.
 2. Αναλαμβάνει τον σχηματισμό πρόγνωσης και πλάνου αποκατάστασης των ηλικιωμένων περιθαλπόμενων.
 3. Εφαρμόζει θεραπευτικά πρωτόκολλα και προγράμματα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.
 4. Παρέχει συμβουλές στο πλαίσιο της κατάρτισης που έχει και αποφασίζει την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες υγείας με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του Ιατρού της σχετικής ειδικότητας.
 5. Καθορίζει τα αποτελέσματα/στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης.
 6. Παρέχει συστάσεις για αυτοδιαχείριση των ηλικιωμένων περιθαλπόμενων.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Συνεργάζονται και εκτελούν τις εντολές της Διεύθυνσης. Ειδικότερα:
2. Είναι υπεύθυνοι της υποδοχής και παρέχουν ενημέρωση για τη λειτουργία της Μ.Φ.Η. και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ενδιαφερόμενος για την ένταξη του σ΄ αυτή.
3. Διερευνούν την ύπαρξη συγκεκριμένου αιτήματος ενοίκου και συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο εισαγωγής - ένταξης στη Μ.Φ.Η.
4. Τηρούν ηλεκτρονικό αλλά και έντυπο αρχείο με τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μ.Φ.Η. και με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.
5. Αναλαμβάνουν όποιες εξωτερικές εργασίες διοικητικής φύσεως προκύψουν.
6. Αναλαμβάνουν την γραμματειακή υποστήριξη της Μ.Φ.Η..
7. Είναι υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση εγγράφων και την τήρηση πρωτοκόλλου.
8. Είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή κατεστραμμένων ειδών εξοπλισμού και ιματισμού.
7. Παρέχει μετεγχειρητική φροντίδα.
8. Διατηρεί λεπτομερή αρχεία ασθενών σε προκαθορισμένη μορφή και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ιατρικό απόρρητο.
9. Δραστηριοποιεί τους ένοικους σε θέματα άσκησης και ανάπτυξης των ατομικών τους δεξιοτήτων μέσω δράσεων σε εξωτερικούς χώρους.
10. Υποβάλλει αναλυτική περιγραφή θεραπευτικού προγράμματος για κάθε περιθαλπόμενο της ΜΦΗ και καταγράφει συνεδρίες και πρόοδο σε ημερολόγιο έντυπο Φυσικοθεραπευτή.
11. Συλλέγει πληροφορίες αναγκαίες για τη διάγνωση και αποκατάσταση από διαφορετικές πηγές (π.χ. διαγνωστικές απεικονίσεις, συζήτηση με τα μέλη της ομάδας επαγγελματιών υγείας ή με τους συγγενείς των ωφελουμένων).
12. Συμμετέχει στην κατάρτιση Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
13. Προβαίνει στην αντιμετώπιση διαφόρων μυοσκελετικών προβλημάτων (ελλείμματα στην βάδιση, κακή στάση σώματος, αρθρίτιδες κ.λπ.).
14. Κινητοποιεί τους ηλικιωμένους περιθαλπόμενους και συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικότητας και της ισορροπητικής τους ικανότητας και γενικότερα της φυσικής τους κατάστασης.
15. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.
16. Συμπληρώνει φυσιοθεραπευτικές αξιολογήσεις για τον εντοπισμό ελλειμμάτων στην φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων της Μονάδας.
17. Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προς τον οποίο υποβάλλει σε μηνιαία βάση απολογισμό έργου, και επίσης με την Διεύθυνση της ΜΦΗ.
18. Σχεδιάζει ατομικά και ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης των περιθαλπόμενων της Μονάδας.
19. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των αρχείων σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Συνεργάζονται και εκτελούν τις εντολές της Διεύθυνσης της ΜΦΗ. Ειδικότερα:
2. Είναι υπεύθυνοι της υποδοχής και παρέχουν ενημέρωση για τη λειτουργία της Μ.Φ.Η. και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ενδιαφερόμενος για την ένταξη του σ΄ αυτή.
3. Διερευνούν την ύπαρξη συγκεκριμένου αιτήματος περιθαλπόμενου και συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο εισαγωγής - ένταξης στη Μ.Φ.Η.
4. Τηρούν ηλεκτρονικό ή/και έντυπο αρχείο με τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μ.Φ.Η. και με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.
5. Αναλαμβάνουν όποιες εξωτερικές εργασίες διοικητικής φύσεως προκύψουν.
6. Αναλαμβάνουν την γραμματειακή υποστήριξη της Μ.Φ.Η..
7. Είναι υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση εγγράφων και την τήρηση πρωτοκόλλου.
8. Είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή κατεστραμμένων ειδών εξοπλισμού και ιματισμού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ο Υπεύθυνος Νοσηλευτών αποτελεί σταθερό μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και έχει ιδίως τα κάτωθι καθήκοντα:
1. Έχει την συνολική εποπτεία των νοσηλευτών και φροντίζει για την διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
2. Συντονίζει τις Ομάδες Νοσηλευτών.
3. Είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη νοσηλεία και φροντίδα των περιθαλπόμενων και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
4. Φέρει την ευθύνη γενικά της ρύθμισης της νοσηλείας, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση και έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την ακριβή εκτέλεση των οδηγιών του Ιατρού, σχετικά με τη νοσηλεία, τη δίαιτα και γενικά τη θεραπεία των ενοίκων.
5. Ενημερώνει τον ειδικό Ιατρό, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη Διεύθυνση για την πορεία των περιθαλπόμενων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη νοσηλευτική υπηρεσία.
6. Τηρεί βιβλίο ιατρικών εντολών, το οποίο φροντίζει να είναι πάντα υπογεγραμμένο από τους αντίστοιχους ιατρούς.
7. Αναλαμβάνει τη συνοδεία περιθαλπόμενων σε προγραμματισμένες εξετάσεις ή και σε έκτακτη διακομιδή, σε συνεργασία και με άδεια του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Διεύθυνσης.
8. Είναι υπεύθυνος για το φαρμακείο της Μονάδας, όσον αφορά στη φύλαξη, διάθεση, έλεγχο των φαρμάκων και παραλαβή αυτών και τηρεί τα αναγκαία βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής αυτών.
9. Μεριμνά για τη μηνιαία συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής των περιθαλπόμενων της Μ.Φ.Η. (αλλά και την έκτακτη) στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα σε συνεργασία με τον Ιατρό Παθολόγο. Επίσης, αναλαμβάνει την προετοιμασία της καθημερινής φαρμακευτικής αγωγής των περιθαλπόμενων.
10. Αναλαμβάνει τον συντονισμό και προγραμματισμό όλων των απαραίτητων εξετάσεων.
11. Τηρεί και ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο κάθε περιθαλπόμενου, τις καρτέλες φαρμακευτικής αγωγής και φροντίζει για την τήρηση των οδηγιών που δίδονται από τους αρμόδιους ιατρούς.
12. Σε επείγον περιστατικό ενημερώνει κατά προτεραιότητα τον Παθολόγο Ιατρό ή Γενικό Ιατρό, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη Διεύθυνση.
13. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και υποβάλλει προς αυτούς σε μηνιαία βάση απολογισμό έργου του.
14. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

1. Είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση των συνιστώμενων φαρμάκων, όπως και για την εκτέλεση κάθε νοσηλευτικής πράξης. Συνεργάζονται με τους ιατρούς για την αντιμετώπιση και των χειρισμό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα φάρμακα.
2. Φροντίζουν για την βέλτιστη νοσηλεία και φροντίδα των περιθαλπόμενων και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
3. Ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Νοσηλευτών, τη Διεύθυνση, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον ειδικό ιατρό για τυχόν προβλήματα σωματικής υγείας ή αλλαγές στη συμπεριφορά του ηλικιωμένου ένοικου και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε συνεργασία με τον Γενικό Ιατρό εντός και εκτός Μονάδας.
4. Αναλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται, τη συνοδεία των περιθαλπόμενων σε νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ., για την διενέργεια προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων ή και εκτάκτων.
5. Συμμετέχουν στην Ομάδα Νοσηλευτών, όποτε αυτή συγκαλείται από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτών, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που άπτονται νοσηλευτικής φροντίδας.
6. Εκτιμούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας, τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των περιθαλπόμενων: διατροφή, επίπεδο αυτοφροντίδας, κοινωνικές σχέσεις.
7. Φροντίζουν για την ασφάλεια των περιθαλπόμενων της Μ.Φ.Η., καθώς επίσης για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων.
8. Συμμετέχουν στα λουτρά, στην προσωπική υγιεινή των ενοίκων, στη σίτιση και στην ατομική καθαριότητα, εφόσον απαιτείται
9. Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Οι εργαζόμενοι ως προσωπικό Γενικών Καθηκόντων της Μ.Φ.Η. (εφεξής ΓΚ) είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή φροντίδα των περιθαλπόμενων, παρέχοντας σταθερή βοήθεια στους νοσηλευτές. Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται και να ενημερώνουν την Διεύθυνση για ό,τι θέμα προκύψει σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Λόγω του κυλιόμενου ωραρίου, είναι επίσης υποχρεωμένοι να σημειώνουν ή να ενημερώνουν για οποιοδήποτε γεγονός αφορά είτε στους περιθαλπόμενους είτε στη Μ.Φ.Η. καθ' όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους, τόσο προφορικά, όσο και μέσω του Βιβλίου Λογοδοσίας.
2. Ενημερώνουν τον ιεραρχικά ανώτερο τους για τυχόν προβλήματα ή αλλαγές στη συμπεριφορά του περιθαλπόμενου και ακολουθούν τις οδηγίες του κατά περίπτωση αρμοδίου.
3. Φροντίζουν για την ασφάλεια των περιθαλπόμενων, καθώς επίσης για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας προς αποφυγήν δημιουργίας προβλημάτων..
4. Συνοδεύουν, αν και όποτε παραστεί ανάγκη, στη διακομιδή των περιθαλπόμενων σε νοσοκομεία ή και εξωτερικούς ιατρούς.
5. Φροντίζουν για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της Μ.Φ.Η. και των αυτοτελών κατοικιών, καθώς και για την τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, ως υπεύθυνοι για την τήρηση των οδηγιών του Επιστημονικά Υπεύθυνου και της Διεύθυνσης σχετικά με τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής που η ΜΦΗ οφείλει να τηρεί (καθαριότητα ορόφων, μπαλκονιών, περιβάλλοντος χώρου, πλυντήρια κ.λπ.).
6. Συμμετέχουν μαζί με τους νοσηλευτές στη νοσηλευτική φροντίδα, όποτε τους ζητηθεί.
7. Είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση των ειδών καθαριότητας σε ειδικό χώρο, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος στους ηλικιωμένους.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και παρασκευή καθορισμένων γευμάτων των ενοίκων, όπως και για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών σίτισης τους.
2. Είναι αρμόδιος για την σωστή διαχείριση και την ορθή φύλαξη των τροφίμων.
3. Είναι αρμόδιος για την καθαριότητα του χώρου της κουζίνας, της αποθήκης τροφίμων και των ψυγείων.
4. Συνεργάζεται με τον ιατρό και τον Υπεύθυνο Νοσηλευτών και Επιστημονικό Υπεύθυνο για τις ιδιαίτερες ανάγκες σίτισης των ηλικιωμένων της ΜΦΗ.
5. Είναι υπεύθυνος για την σωστή παραλαβή και καταγραφή προμηθειών και υλικών, για την παρασκευή των γευμάτων και ενημέρωση της Διεύθυνσης με σκοπό την προμήθεια τους.

Άρθρο 11

Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

Πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων συνιστούν:
1. Η παρέκκλιση από τον παρόντα Κανονισμό και η μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ατομική τους σύμβαση με τον φορέα και από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. μη πιστή τήρηση του ωραρίου).
2. Η έλλειψη εχεμύθειας.
3. Η έκθεση των ενοίκων σε κίνδυνο.
4. Η διαπίστωση ηθικών παραπτωμάτων ή ανάρμοστης συμπεριφοράς στους ενοίκους ή στους Προϊσταμένους τους ή στους υπολοίπους εργαζομένους της ΜΦΗ.
5. Κάθε ενέργεια του εργαζομένου, που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία την ΜΦΗ.
6. Κάθε βίαιη ενέργεια ή προσβολή ενοίκου ή άλλου εργαζομένου ή τρίτου.
7. Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους.
10. Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.
11. Η αναξιοπρεπής διαγωγή μέσα στην ΜΦΗ και εκτός αυτής.
12. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.
13. Η βαρεία αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος.
14. Η αναρμόδια παρέμβαση υπέρ ή κατά τρίτου.
15. Η άσκηση κριτικής των πράξεων των προϊσταμένων του που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρησιμοποίηση ανακριβών στοιχείων ή με προδήλως απρεπείς εκφράσεις.
16. Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος που προέρχεται από πρόσωπο, του οποίου τις υποθέσεις χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ο εργαζόμενος.
17. Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης ή εγκατάλειψη ή παράνομη χρήση εξοπλισμού και αναλωσίμων που ανήκουν στη ΜΦΗ.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα επισημαίνονται και διερευνώνται από την Διεύθυνση της Μονάδας, είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από ενυπόγραφη αναφορά του θιγομένου προσώπου ή των οικείων αυτού. Αρμόδια για τον έλεγχο των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι η Διεύθυνση της Μ.Φ.Η. και αρμόδιο για τον προσδιορισμό της ποινής είναι το Δ.Σ. του φορέα.
Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
Α) Επίπληξη.
Β) Έγγραφη επίπληξη, όπου υπογράφει η Διεύθυνση και ο εργαζόμενος, ότι έλαβε γνώση.
Γ) Χρηματικό πρόστιμο (για υλικές φθορές).
Σοβαρά παραπτώματα (χειροδικία, βιαιοπραγία, προσβολές γενετήσιας ελευθερίας κ.λπ.) αποτελούν, πέραν των άλλων, σπουδαίο λόγο καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης, για την οποία, σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 12

Ατομικός φάκελος περιθαλπόμενου

Τηρείται Προσωπικό Αρχείο για κάθε ένοικο, το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Κοινωνικό Ιστορικό.
 2. Ιατρικό Ιστορικό.
 3. Νοσηλευτικό Ιστορικό.
 4. Ψυχολογική εκτίμηση.
 5. Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση.
 6. Αξιολογήσεις άλλων πιθανών ειδικοτήτων.

Άρθρο 13

Τήρηση Βιβλίων Μονάδας
1. ΒΙΒΛΙΟ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Στο βιβλίο λογοδοσίας καταγράφονται όλα όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλου του προσωπικού, ακόμα και αυτού που βρίσκεται εκτός βάρδιας. Συμπληρώνεται από το νοσηλευτή, παρουσία όλων των μελών της βάρδιας. Αναγράφονται τα ονόματα των ατόμων που εργάστηκαν, η συμπεριφορά των περιθαλπόμενων, νοσηλευτικές πράξεις που διενεργήθηκαν, τυχόν διακυμάνσεις στη διάθεση και τη λειτουργικότητα του περιθαλπόμενου κ.λπ. Τέλος καταγράφονται τυχόν κτιριακά ή τεχνικά προβλήματα ή ό,τι άλλο προέκυψε στη βάρδια. Το βιβλίο λογοδοσίας αριθμείται και κάθε σελίδα του υπογράφεται από τον Επιστημονικό Διευθυντή και τη Διεύθυνση της ΜΦΗ.

2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΦΗ

Στο ημερολόγιο της ΜΦΗ καταγράφεται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη λειτουργία της και τις επιμέρους δραστηριότητες, αναλυτικά ανά ΑΜΚΑ ένοικου, ανά ειδικότητα και ανά είδος θεραπευτικής πράξης, η επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, νοσοκομεία κ.λπ.

3. ΒΙΒΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταγράφεται κάθε ιατρική εντολή που δίδεται από τους ιατρούς,
ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η εντολή καταγράφεται από το νοσηλευτή της βάρδιας. Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική εντολή φέρει σφραγίδα του ιατρού.

4. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ

Ο Ατομικός Φάκελος Περιθαλπόμενου πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος και να περιέχει, πέραν των λοιπών στοιχείων, την ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του περιθαλπόμενου κατά την εισαγωγή του στη μονάδα και, επίσης, καρτέλα φαρμακευτικής αγωγής και δίαιτας (όταν συντρέχει ειδικός προς τούτο λόγος). Ο εν λόγω φάκελος φυλάσσεται με μέριμνα του διοικητικού υπεύθυνου της ΜΦΗ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του περιθαλπόμενου.

5. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το βιβλίο επισκέψεων τηρείται από τον διοικητικό υπάλληλο της Μ.Φ.Η. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη, η ώρα επίσκεψης και αποχώρησης, καθώς και προσωπικά είδη που επιθυμεί να παραλάβει ο ηλικιωμένος που δέχεται επίσκεψη.

6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ

Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταγράφεται η έξοδος και η είσοδος του περιθαλπόμενου από τη ΜΦΗ, όπως και το ονοματεπώνυμο του τυχόν προσώπου που αναλαμβάνει την συνοδεία. Στο βιβλίο αυτό υπογράφει, εκτός από τον περιθαλπόμενο και τον τυχόν συνοδό του, ο Διευθυντής της Μονάδας.

7. ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Καταγράφονται από την Διεύθυνση οι συντηρήσεις και οι βλάβες, η ημερομηνία της συντήρησης και της βλάβης και αυτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που ανέλαβε την συντήρηση ή την αποκατάσταση της βλάβης κ.ά.

8. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Πρωτοκολλούνται εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία αποστέλλονται και παραλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Α) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας υποχρεούται να καταγράφει μηνιαίως τις παρατηρήσεις του, που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων και να προγραμματίζει την αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Μονάδας.
Η τήρηση όλων των βιβλίων, αρχείων και στοιχείων πρέπει να πληροί απαρέγκλιτα τους όρους και προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 14

Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της ΜΦΗ

1. Πραγματοποίηση συναντήσεων με αντίστοιχους φορείς, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά με θέματα οργάνωσης και υλοποίησης αντίστοιχων δομών και την συζήτηση των κοινών προβλημάτων και των δυσκολιών.
2. Δημοσίευση προκηρύξεων για την εξεύρεση προσωπικού για τη στελέχωση της ΜΦΗ.
3. Καλλιέργεια επαφών με τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η Μονάδα, καθώς και σε όμορους Δήμους. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Δημοτικής αρχής για τη Μ.Φ.Η. και τις δραστηριότητες τους, τη φιλοσοφία λειτουργίας της και τη λειτουργική τους διασύνδεση με την Τοπική Κοινότητα.
4. Υλοποίηση ενημερωτικών - επιμορφωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό.
5. Δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας στο δικτυακό χώρο (website) με την πολιτική και την φιλοσοφία της Μ.Φ.Η., τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και εν γένει όλων όσων διέπουν τη λειτουργία της.
6. Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τρίτης ηλικίας, την ψυχογηριατρική και την γεροντολογία.

Άρθρο 15

Νομικό Πλαίσιο

Η λειτουργία της ΜΦΗ διέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και το εν γένει νομοθετικό πλαίσιο για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, την άδεια λειτουργίας της και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 16

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Παρόν Κανονισμός δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.

Δράμα 06.10.2022
Για τον Φορέα
Γεώργιος Καφαντάρης
Πρόεδρος του ΔΣ