Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την ανάλυση της επισκεψιμότητας των χρηστών, την παροχή λειτουργιών εφαρμογών κοινωνικού δικτύου, αλλά και για να σας εξασφαλίσουμε μία απροβλημάτιστη εμπειρία περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να δείτε εδώ.

Επιλέγοντας "Αποδοχή" αποδέχεστε την τοποθέτησή τους και συμφωνείτε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στο ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chrysanthio.gr.

Ενημέρωση του Χρυσάνθειου κέντρου φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Χρυσάνθειο με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Η EAGLE S.A. είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Έδρας: Πετρούσσα 662 00, Δράμα
Τηλέφωνο: 2521306942 & 25210 81360
Email: dataprivacy@chrysanthio.gr

Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το Χρυσάνθειο είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.
Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Χρυσάνθειο σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, ως:

 • Υποψήφιος φιλοξενούμενος/η στις εγκαταστάσεις μας: Πλήρες ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις διαμονής και στοιχεία επικοινωνίας, και άλλες πληροφορίες που αφορούν τις επιθυμίες σας, τις συνήθειες σας, την κατάσταση της υγεία σας, τα διάφορα ενδιαφέροντά σας, τις δραστηριότητες που θέλετε να συμμετάσχετε, τα χόμπι σας όπως αναλυτικά περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε για να διερευνήσουμε τις πραγματικές σας ανάγκες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τις καλύψουμε.

 • Φιλοξενούμενος/η στις εγκαταστάσεις μας: Πλήρες ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις διαμονής και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας, κοινωνικής ασφάλισης και οικογενειακής κατάστασης, οικονομικά , περιουσιακά στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις, πρόγραμμα θεραπειών, Ιατρικά δεδομένα (πορεία νόσου, φαρμακευτική αγωγή, απεικονιστικές εξετάσεις, βιοχημικές εξετάσεις, αλλεργίες, κοινωνικό ιστορικό, κατακλίσεις, ζωτικά σημεία, σωματρομετρικά στοιχεία), διακομιδές από και προς άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, ληφθείσες υπηρεσίες, χρεώσεις και πληρωμές.

 • συναλλασσόμενος: αντίγραφα τιμολογίων, συμφωνητικά με προμηθευτές και υπεργολάβους, οικονομικά στοιχεία, λίστα προμηθευτών και λοιπών συνεργατών.

 • προσωπικό του κέντρου: Πλήρες ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις διαμονής και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας και κοινωνικής ασφάλισης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, πρόγραμμα εργασίας, ημέρες εργασίας και αδείας, οικονομικές απολαβές, βιογραφικά και στοιχεία σπουδών και προϋπηρεσίας.

 • Υποψήφιος εργαζόμενος: Βιογραφικά στοιχεία που μας κοινοποιείτε με δική σας πρωτοβουλία ή μετά από σχετική δική μας πρόσκληση.

 • Επισκέπτης ή περαστικός από χώρους που βιντεοεπιτηρείται: βιντεοσκοπημένες εικόνες που λαμβάνονται σε συγκεκριμένους χώρους από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης,

 • Συνδρομητής στην υπηρεσία μας ενημέρωσης (Newsletters): email

Σε όσες από τις περιπτώσεις, η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, το Χρυσάνθειο ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με τη Μονάδα είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας ή τρίτου

Το Χρυσάνθειο μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

 1. Με τη συγκατάθεσή σας

  • Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας
  • Για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις μας
 2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το Χρυσάνθειο ή κατά την προσυμβατική διαδικασία

  • Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία φιλοξενίας ή εργασίας κατόπιν αιτήματός σας ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης φιλοξενίας ή εργασίας
 3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων

  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό μας.
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές).
 4. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος

  • Σε περίπτωση ανάγκης προστασίας της ζωής σας
 5. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως:

  • Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Για τη διαχείριση των παραπόνων σας.
  • Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
  • Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.
  • Για την προστασία προσώπων και αγαθών με τη χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της Μονάδας, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε η Μονάδα.
Το Χρυσάνθειο είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους αποδέκτες όπως:

 • Δημόσιοι φορείς
 • Ανεξάρτητες ή διωκτικές αρχές
 • Τρίτοι εφόσον τεκμηριώνουν ότι το έννομο συμφέρον τους είναι υπέρτερου του δικού σας υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Το Χρυσάνθειο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πιο αναλυτικά:

Σκοπός/διαδικασία Διάρκεια διατήρησης
Δεδομένα για την διερεύνηση σύναψης σύμβασης φιλοξενίας Ένα (1) μήνα μετά την ενημέρωση για την αδυναμία σύναψης σύμβασης φιλοξενίας από το Χρυσάνθειο
Εκτέλεση σύμβασης φιλοξενίας Ένα (1) έτος μετά την λήξη για οποιοδήποτε λόγο της σύμβασης φιλοξενίας
Σύστημα βιντεοεπιτήρησης 14 ημέρες
Φάκελος εργαζομένων Πέντε (5) έτη μετά την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή είκοσι (20) έτη μετά την συνταξιοδότησή
Στοιχεία υποψηφίων εργαζομένων Ένας (1) έτος από την λήψη των βιογραφικών δεδομένων

Τι είναι τα cookies και γιατί τα συλλέγει το Χρυσάνθειο;

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας. Περισσότερα για τη χρήση των cookies σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική cookies

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στο Χρυσάνθειο εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
 • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το "δικαίωμα στη λήθη"

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Το Χρυσάνθειο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Η Μονάδα θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον το Χρυσάνθειο ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Μονάδας και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Το Χρυσάνθειο έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Μονάδα δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας ή πιστεύεται ότι αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να στείλετε email στο dataprivacy@chrysanthio.gr ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Χρυσάνθειο κέντρο φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων, Πετρούσσα 662 00, Δράμα και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν ανταποκριθήκαμε ικανοποιητικά στα θέματά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του.

Σας παροτρύνουμε να δείτε την Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στον σύνδεσμο Πολιτική Ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.